Οι Υπηρεσίες μας

Ιδιωτικό Κέντρο
Ηλεκτρονικής Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
e - KONDILIS

Με την έμπειρη και αξιόπιστη ομάδα Συνεργατών Επιστημόνων μας, πλήρως καταρτισμένων και ικανών, αναλαμβάνουμε μια σειρά συναλλαγών µε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

TAXIS

 • Έκδοση κλειδαρίθμου
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΔΟΥ
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας & κατάστασης οχημάτων
 • Έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο)
 • e-Έντυπα
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Δηλώσεις – μεταβολές ακίνητης περιουσίας
 • Έκδοση ΑΦΜ και αλλαγή στοιχείων μητρώου
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
 • Ηλεκτρονικά μισθωτήρια ακίνητων
 • Αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος
 • Αιτήσεις επιστροφής ειδικού φόρου πετρελαίου κίνησης
 • Αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης
 • Έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης
 • Γνωστοποίηση χωριστής φορολογικής δήλωσης
 • Βραχυχρόνια μίσθωση ακίνητων (Airbnb)
 • Έκδοση αποδεικτικού καταβολής φόρου επί ακινήτων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 • Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης
 • Έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Ρύθμιση οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ)
 • Έκδοση κλειδαρίθμου
 • Ενημερωτικά σημειώματα μισθών & συντάξεων
 • Έκδοση μισθοδοσίας προσωπικού
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων στο ΙΚΑ
 • Έκδοση βεβαιώσεων για ΑΣΕΠ
 • Δηλώσεις επιλογής ασφαλιστικής κατηγόριας, κτλ

ΟΑΕΔ

 • Έκδοση κλειδαρίθμου
 • Έκδοση – ανανέωση κάρτας ανεργίας
 • Έκδοση βεβαιώσεων χρόνου ανεργίας
 • Αιτήσεις επιδόματος ανεργίας
 • Αιτήσεις προγραμμάτων κατάρτισης, κτλ
 • Αιτήσεις σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
 • Αιτήσεις σε προγράμματα ΝΘΕ
 • Αιτήσεις χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων
 • Αιτήσεις χορήγησης επιταγών θεάματος

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Έκδοση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης
 • Έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης
 • Έκδοση πιστοποιητικών από δήμους, ληξιαρχεία,κτλ
 • Υποβολή αιτήσεων οικογενειακών επιδομάτων
 • Υποβολή αιτήσεων κοινωνικών επιδομάτων
 • Αιτήσεις επιδομάτων ορεινών & μειονεκτικών περιοχών
 • Αιτήσεις συμμετοχής σε κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ
 • Υποβολή αιτήσεων κοινωνικού τουρισμού
 • Εγγραφές σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, κτλ
 • Αιτήσεις κοινωνικού τιμολογίου ΔΕΗ
 • Έκδοση εργοσήμου
 • Αιτήσεις διόρθωσης τ.μ. ακινήτων σε δήμους
 • Υποβολή πόθεν έσχες
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας για κατοίκους εξωτερικού
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ για αγρότες
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΠΕΚΕΠΕ για αγρότες
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για αγρότες

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 • Ρεύμα
 • Ενέργεια
 • Φυσικό αέριο
 • Ύδρευση
 • Δήμοι
 • Οφειλές Δημοσίου
 • Σταθερή & κινητή τηλεφωνία
 • Internet
 • Συνδρομητική τηλεόραση
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια